Neoficiální Agility zkoušky

Místo konání: Agility Měchenice, fotbalové hřiště GPS: 49.9088372N, 14.3889731E

Propozice pro DVACÁTÝ DEVÁTÝ AGISPECIAL konaný dne 08.10.2017 a
pro DESÁTÝ AGIADVENT konaný dne 26.11.2017

11:30 – 12:00 Prezence
12:00 Prohlídka Agility 1. běh
13:30 Prohlídka Agility 2. běh

Pravidla: Startující jsou rozděleni kromě velikosti psa L, M a S do 2 kategorií dle výkonnosti – nezávodníci a závodníci.
Každá výkonnostní kategorie má vlastní Agility 1. a 2. běh.

Kategorie nezávodníci – týmy, které ještě nezískaly zkoušku A1
Kategorie závodníci (A1 a vyšší) – týmy, které mají splněnou alespoň jednu zkoušku A1

Pro kategorii nezávodníci bude trať sestavena z 12 – 15 překážek.

Nebude zařazena houpačka, slalom a kruh, látkový tunel je možné na požádání zvednout.
Psi mohou mít obojek, psovod smí běžet s hračkou i pamlskem. Je zakázáno znečistit pamlsky prostor parkuru.
V kategorii nezávodníci se nepočítá diskvalifikace v případě, že pes překoná překážku ve špatném pořadí.
Tým je penalizován chybou (5 tr.b.) a chybu je nutné opravit. Neopravená chyba znamená další chybu (5 tr.b.).
3 odmítnutí a více jsou pouze časovou ztrátou.
Tým v kategorii nezávodníci může být diskvalifikován v případě že, pes opustí parkur a projeví neochotu se vrátit.
Tým v kategorii nezávodníci je diskvalifikován v případě, že se pes na parkuru vyvenčí.
Ostatní chyby (shozená laťka, skočená zóna, dotyk…) a odmítnutí (pes překročí linii překážky, kterou měl překonat…) dle platné směrnice F.C.I. pro Agility.

Pro kategorii závodníci bude trať o 17 – 20 překážkách dle platné směrnice F.C.I. pro Agility.

Chyby, odmítnutí, diskvalifikace budou posuzovány dle směrnice F.C.I. pro Agility.
Kategorie A1 a vyšší startuje bez hraček, bez pamlsků, pes nesmí mít obojek.

Ceny: Oba běhy budou vyhodnoceny jednotlivě a ceny jsou připraveny pro první tři místa v každé kategorii.

Startovné: 200,-Kč dospělí, 150,-Kč děti a každý další pes. (Platí se na místě.)

Podmínky účasti: stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním.

Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání.
Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

V případě dotazů, odhlášení či při změně údajů pište na e-mail: agility.mechenice@seznam.cz


Neděle 08.10.2017 12:00 – 15:00 DVACÁTÝ DEVÁTÝ AGISPECIAL – Přihláška

Neděle 26.11.2017 12:00 – 15:00 DESÁTÝ AGIADVENT – Přihláška

Neoficiální Agility zkoušky – Seznam přihlášených